top of page

Kids Behind Bars

Gevangenisstraf zou de allerlaatste optie moeten zijn voor minderjarigen die in aanraking komen met de wet. In Indonesië is dit niet het geval. Kinderen krijgen lange straffen voor vaak kleine vergrijpen. Veel minderjarige kinderen worden geconfronteerd met detentie en gevangenschap. Deze situatie brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral voor jonge mensen die nog in ontwikkeling zijn en kwetsbaar zijn voor allerlei risico's.

Om deze kinderen bij te staan, spelen de maatschappelijk werkers van onze partnerorganisatie Setara Kita een essentiële rol. Ze brengen wekelijks bezoeken aan de gevangenissen, waar ze niet alleen de kinderen ontmoeten, maar ook waardevolle life-skills en handenarbeidlessen aanbieden. Deze sessies zijn niet alleen gericht op het aanleren van praktische vaardigheden, maar ook op het bieden van emotionele steun, het opbouwen van zelfvertrouwen en het geven van perspectief voor een betere toekomst.

Door regelmatig contact te hebben met deze jongeren in detentie, kunnen de maatschappelijk werkers een band opbouwen en een veilige ruimte creëren waarin de kinderen zich gehoord voelen. Ze bieden begeleiding, stimuleren hun creativiteit en leren hen vaardigheden die hen kunnen helpen bij hun re-integratie in de samenleving wanneer ze de gevangenis verlaten.

In de afgelopen 20 jaar hebben we veel kunnen bereiken om de omstandigheden in de gevangenis te verbeteren en ook deze kinderen de kansen te geven die ze verdienen. In onderstaande tijdlijn wordt een overzicht gegeven van alle mijlpalen en activiteiten van de afgelopen jaren.

bottom of page