top of page

Dialyse Projecten

Child Support Indonesia zet zich al vele jaren in om goede zorg te leveren aan patiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Zowel in Bandung als op Batam ondersteunt de stichting de dialyse kliniek (Bandung) en afdelingen (Batam).

In 2016 is een nieuwe uitbreiding van de dialysekliniek in Bandung officieel door de voormalige President van Indonesië, B.J. Habibie, in gebruik genomen. De kliniek is een erkend opleidingsinstituut voor artsen, verpleegkundigen en technici geworden.

 

Een dialysetechnicus uit Nederland heeft 6 weken training en begeleiding gegeven in Bandung en op Batam.

 

Momenteel zijn er 100 dialyse plekken waar ook de armen uit de regio terecht kunnen voor hun levensreddende dialyse. De kliniek kreeg in 2017 de complete apparatuur voor de inrichting van een polikliniek urologie.

Ook in het ziekenhuis Rumah Sakit Budi Kemuliaan is een dialyse-afdeling gerealiseerd met momenteel 35 bedden. De volledige apparatuur is afkomstig vanuit Nederland. Regelmatig worden containers met dialyse -apparatuur verzonden vanuit Nederland naar Indonesië

bottom of page