top of page

Ziekenhuizen & Klinieken

Sinds het allereerste begin is een van de voornaamste doelstellingen het beter toegankelijk maken van de medische zorg in Indonesië geweest. Medische zorg is duur en daardoor onbereikbaar voor de veelal arme bevolking. Tal van initiatieven zijn ondersteund. Een deel daarvan kunt u terugvinden bij de afgeronden projecten. 

Het ziekenhuis Budi Kemuliaan was een van de eerste projecten van de stichting. Dit ziekenhuis draait volledig zelfstandig maar ontvangt incidenteel nog hulp en apparatuur om de kwaliteit van zorg te vergroten. In 2016 is een tweede ziekenhuis op het eiland Batam geopend. Ook dit ziekenhuis wordt ondersteund met appratuur vanuit Nederland.

Ziekenhuis Budi Kemuliaan

De oprichters van Child Support Indonesia zetten zich al meer dan 30 jaar in om de medische zorg in Indonesië niet alleen beter, maar vooral ook beter toegankelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 1984 werd de kleine kliniek “Budi Kemuliaan” opgericht voor (basis) medische zorg en verloskunde. Tien jaar later kon, met veel hulp vanuit Nederland, het ziekenhuis Budi Kemuliaan zijn deuren openen. Een ziekenhuis dat tot doel stelt ook de armste bevolking te voorzien van goede medische zorg. In de jaren daarna werd het ziekenhuis steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Containers vol met (tweedehands) medische apparatuur zijn vanuit Nederland naar Batam gestuurd. En vele medische-professionals vanuit Nederland hebben trainingen gegeven aan het lokale personeel.

 

In 2017 kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en de afdeling werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anesthesieapparatuur en operatie instrumentarium. Daarnaast werd de wasserij voorzien van nieuwe machines. Ook werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. Deze afdeling is de eerste in zijn soort op het eiland Batam.

Ziekenhuis Soedarsono-Darmosoewito

In juni 2016 is een nieuw ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-D., officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis is gevestigd in het industriegebied op het eiland Batam en voorziet in een grote behoefte door goede medische zorg te leveren aan de duizenden werknemers werkzaam in het industriegebied. De inrichting werd ingezameld in Nederland en verzonden door Child Support Indonesia. 

bottom of page