top of page

Medische projecten

In het verleden heeft stichting Child Support Indonesia vele medische en gezondheid-gerelateerde projecten ondersteund.

 

Recent is de stichting weer gestart met het ondersteunen van medische projecten op het eiland Batam en in Bandung.

De oprichters van Child Support Indonesia zetten zich al meer dan 30 jaar in om de medische zorg in Indonesië niet alleen beter, maar vooral ook beter toegankelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 1984 werd de kleine kliniek “Budi Kemuliaan” opgericht voor (basis) medische zorg en verloskunde. Tien jaar later kon, met veel hulp vanuit Nederland, het ziekenhuis Budi Kemuliaan zijn deuren openen. Een ziekenhuis dat tot doel stelt ook de armste bevolking te voorzien van goede medische zorg. In de jaren daarna werd het ziekenhuis steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Containers vol met (tweedehands) medische apparatuur zijn vanuit Nederland naar Batam gestuurd. En vele medische-professionals vanuit Nederland hebben trainingen gegeven aan het lokale personeel.

 

In 2017 kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en de afdeling werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anesthesieapparatuur en operatie instrumentarium. Daarnaast werd de wasserij voorzien van nieuwe machines. Ook werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. Deze afdeling is de eerste in zijn soort op het eiland Batam.

Rumah Sakit Budi Kemuliaan kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anaesthesieapparatuur en operatieinstrumentarium. De wasserij werd in 2017 voorzien van nieuwe machines. Er werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. De afdeling voorziet in een grote behoefte en is de eerste in zijn soort op het eiland Batam.

Ziekenhuis Budi Kemuliaan

In juni 2016 is een nieuw ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-D., officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis is gevestigd in het industriegebied op het eiland Batam en voorziet in een grote behoefte door goede medische zorg te leveren aan de duizenden werknemers werkzaam in het industriegebied. De inrichting werd ingezameld in Nederland en verzonden door Child Support Indonesia. 

Ziekenhuis Soedarsono-D.

Child Support Indonesia zet zich al vele jaren in om goede zorg te leveren aan patiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Zowel in Bandung als op Batam ondersteunt de stichting de dialyse kliniek (Bandung) en afdelingen (Batam).

 

In 2016 is een nieuwe uitbreiding van de dialysekliniek in Bandung officieel door de voormalige President van Indonesië, B.J. Habibie, in gebruik genomen. De kliniek is een erkend opleidingsinstituut voor artsen, verpleegkundigen en technici geworden. Een dialysetechnicus uit Nederland nheeft 6 weken training en begeleiding gegeven in Bandung en op Batam. Momenteel zijn er 100 dialyse plekken waar ook de armen uit de regio terecht kunnen voor hun levensreddende dialyse. De kliniek kreeg in 2017 de complete apparatuur voor de inrichting van een polikliniek urologie. 

Dialyse-Kliniek 

Het hebben van een goede bloedbank is natuurlijk van levensreddend belang. Goede collectie, juiste wijzen van testen op besmettingen, correcte opslag en distributie zijn van levensbelang. Voorheen was de bloedbank gevestigd in een klein gebouwtje midden in de stad. De snel toenemende bevolkingsaantallen op het eiland en de verouderde apparatuur en staat van het gebouw brachten de noodzaak voor een nieuwe, gemoderniseerde bloedbank. Het Indonesische Rode Kruis, lokaal geleid door een van onze samenwerkingspartners, mevrouw Sri Soedarsono, heeft gezorgd voor een  nieuw, modern gebouw. Met hulp vanuit Nederland door Sanquin Bloedvoorziening kon de hele inventaris en alle apparatuur worden vernieuwd zodat deze weer volledig voldoet aan de huidige, strenge, veiligheidseisen.  Hiermee is de bloedvoorziening voor de ruim 1.4 miljoen inwoners van het eiland verzekerd.

 

Per maand worden 2.000 bloeddonaties klaargemaakt. In 2017 hebben wij de bloedbank ondersteund door middel van het doneren van 2 extra trombocytenschudders, 18 bloodcollection-monitors en 5 plasmaextractors. Dit wederom mogelijk gemaakt door Sanquin. 

Bloedbank Batam

bottom of page