top of page

ONZE KEURMERKEN

Stichting Child Support Indonesia is erkend door het CBF en heeft de ANBI-status voor de belasting.

CBF KEURMERK

Child Support Indonesia is houder van het CBF Keurmerk. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Het CBF toetst jaarlijks het goede doel. Daarvoor worden verschillende normen gehanteerd. Zo onderzoekt het CBF onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe groter de organisatie is, hoe strenger de criteria zijn. 

Nadat de Erkenning is verstrekt, krijgt een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets. Zo wordt gecontroleerd of de organisatie nog steeds aan de normen voldoet. De normen heeft het CBF niet zelf opgesteld. De criteria zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling, die onafhankelijk en onpartijdig is. De commissie bestaat uit zeven leden van maatschappelijke groeperingen die de belangen van donateurs en de goededoelensector behartigen.

Hieronder vindt u het Erkenningsrapport van Stichting Child Support Indonesia. Door te klikken op de afbeelding wordt u doorverwezen naar de site van het CBF en krijgt u altijd het meest recente rapport te zien. Jaarlijks wordt een nieuw Erkenningsrapport gepubliceerd na toetsing door het CBF.

IMG_5605 Background Removed_edited.png
Screenshot 2021-04-20 at 12.47.58.png

ERKENNINGSRAPPORT

ANBI STATUS

De Belastingdienst heeft stichting Child Support Indonesia aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Hier vindt u meer informatie over ANBI. Het RSIN nummer van Child Support Indoensia is: 8089.78.020

bottom of page